ÁSZF

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Üdvözlünk a Mészáros  Katalin  Csilla  által üzemeltetett Csilla origami dekoráció weboldalon.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.csillaorigamidekoracio.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

 

A személyes adataidnak a kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják, illetve a megrendelés esetén a közöttünk létrejött egyedi szerződés.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

Az általunk küldött ajánlat elektronikus visszaigazolása alapján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azok nem kerülnek iktatásra, így utólag nem hozzáférhetőek és nem megtekinthetőek.

 

Tevékenységem ellátása során semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetem alá magamat.

 

A Honlap használatával tudomásul veszed és elfogadod az alábbiakat:

 

1. Adatok

 

Név: Mészáros Katalin Csilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8300 Tapolca, Alkotmány utca 8.
Telefon: 06706584264
E-mail: csillaorigami@gmail.com
Adószám: 73060385-1-39
Nyilvántartási szám: VE73060385
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2016.06.13.
Nyilvántartásba vevő jegyző: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara/ dr. Ferencz Kornél
Tárhelyszolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt.2310 Szigetszentmiklós,

Forrás u. 12. III/11

 

2.  A honlapon történő vásárlás

 

 • Általános rendelkezések, ajánlatkérés, megrendelés

 

 

A Honlapon és az azon elérhető tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra és a nincs is regisztrációs lehetőség a Honlapon.

 

A Honlapon keresztül közvetlenül vásárolni nem lehet, kizárólag ajánlatot lehet kérni a Honlapon megtalálható dekorációk, ajándékok elkészítésére vonatkozóan.

 

A dekorációkkal kapcsolatos ajánlatkérés esetén felvesszük veled a kapcsolatot egy személyes találkozó időpontjának megbeszélése miatt. Ez esetben érdemes az esküvő helyszínén megbeszélni a találkozót. Tapolca 70 km-es körzetében kiszállási díj nem kerül felszámításra.

70 km -nél nagyobb távolság esetén útiköltség kerül felszámolásra, amit a személyes találkozó során, számla ellenében kell kifizetned.

 

A személyes egyeztetésen az aktuális rendezvénnyel kapcsolatosan egyeztetésre kerülnek a részletek, ami alapján a személyes találkozótól számított egy héten belül elkészítjük az árajánlatot, amit a megadott email címre továbbítunk. Ha az árajánlat elfogadható részedről, akkor személyesen találkozunk és a szolgáltatásra vonatkozóan egy egyedi szerződéskötésre kerül sor. A munkavégzés megkezdésének feltétele,

 

 1. a szerződés aláírása illetve,
 2. hogy az egyedi szerződésben meghatározott díj 40%-a átutalásra kerüljön az egyedi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra vagy a szerződés aláírásakor készpénzben kifizetésre kerüljön.

 

Ha az egyedi szerződés aláírásra kerül, akkor a díj fennmaradó részéből levonásra kerül az előzőleg kifizetett kiszállítási díj.

 

A díj 40%-ának befizetését követően megkezdődik a megrendelt dekoráció elkészítése az egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint. Ha esetleg időközben változna valami a rendezvénnyel kapcsolatban, akkor még a rendezvény előtt 1 héttel tarthatunk egy végső egyeztetést, hogy történt-e változás (létszámmal, apró kiegészítők stb.)

 

A rendezvény napján egy átvételi lapon szükséges átvenni a dekorációt és rendezni az egyedi szerződésben megállapodott díj további 60%-át.

 

Ha az egyedi szerződésben már kész dekorációs elemeket is bérelsz, akkor azt az egyedi szerződésben meghatározott időn belül vissza kell küldened vagy személyesen visszahoznod az 1. pontban megjelölt címre. Ez esetben arra is lehetőség van – külön díjazás ellenében – hogy mi azt helyetted visszaszállítsuk.

 

Ha a bérelt tárgyakon sérülés keletkezik, akkor az egyedi szerződésben meghatározott plusz költség kerül felszámolásra.

 

Az ajánlat alapján megrendelt szolgáltatás díjáról számlát állítunk ki, amelyet e-mailben vagy személyesen adunk át részedre.

 

 • Termékek ára

 

A Honlapon a dekorációk mellett található ár, irányár tekintettel arra, hogy minden dekoráció, ajándéktárgy egyedi méretben, színben stb. kerül elkészítésre, így csak a pontos paraméterek ismerete után tudunk pontos összeget meghatározni a termékekre vonatkozóan. Az árajánlatban megjelölt összeg azonban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A dekorációkra vonatkozó ajánlat kiküldésére azonban csak a személyes egyeztetést és a helyszín megtekintését követően kerül sor.

 

Az „Ajándékbolt” menüpontban megtalálható ajándékokra vonatkozó árajánlat, érdeklődés esetén teljes árajánlatot csak pontos paraméterek megadása esetén tudunk küldeni, mely ár szintén az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

 

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

Tekintettel arra, hogy a Honlapon a dekorációk, ajándékok megrendelésére közvetlenül nincs lehetőség és azokra csak ajánlatot tudsz kérni, úgy hogy az egyes dekorációk, ajándékok oldalán megjelenő érdeklődés/ajánlatkérés űrlapot értelemszerűen, valós adataiddal kitöltöd és elküldöd, ezért ha pontos árajánlatot tudunk adni, amit elfogadsz, akkor a szerződés – kivételt képez ez alól az egyedi szerződés –  elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján jön létre közöttünk.

 

Az így megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Elkertv.) foglaltak irányadóak, azzal, hogy az Elkertv. 5 § (1)-(2) bekezdéseit illetve a 6 § (1)-(2) bekezdéseinek alkalmazása nem szükséges tekintve, hogy a szerződés kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű útján jön létre.

 

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szerződés akkor jön létre közöttünk, ha emailben visszaigazolod – kivételt képez ez alól az egyedi szerződés alapján létrejött megrendelés – az általunk kiküldött ajánlatot.

 

 • Fizetés, szállítás

 

Ajándék megrendelése esetén, az ajándék árát illetve a postaköltséget a postásnak szükséges kifizetni készpénzben.

 

Dekoráció megrendelése esetén – választásod szerint fizethetsz készpénzben személyesen, a 2.1. pontban feltüntetett feltételek szerint (40% előre fizetendő) vagy előre utalás ugyanezen feltételek alapján.

 

A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között – előzetes egyeztetés nélkül – a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik.

 

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adj meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodsz és a terméket át tudod venni.

 

Abban az esetben, ha a postás a küldemény átadását nem tudja eredményesen teljesíteni, értesítést hagy neked a postaládában. A küldemény ezt követően az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül (általában 5-10 munkanap) a megadott hivatali idő alatt vehető át. Ha a feltüntetett határidőn belül a küldemény átvétele nem történik meg, a küldemény visszakézbesítésre részünkre.

 

A megrendelések postára adását követően, de legkésőbb 24 órán belül e-mailben értesítést küldünk a neked a regisztráció során megadott email címre.

 

Tekintettel arra, hogy jelenleg a Honlapon kizárólag árajánlat kérésére van lehetőség, ezért a szállítás költsége is minden esetben az ajánlat tartalmazza, aminek mértéke függ a termék súlyától.

 

 

3.  Elállási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („Fogyasztó”).

 

A fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Megillet téged az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorold elállási jogodat.

 

E jog, akkor illet meg téged, ha az elektronikus úton megküldött ajánlatunkat visszaigazoltad és a szerződés közöttünk létrejött. Az egyedi szerződés alapján létrejött megrendelés nem minősül elektronikus úton létrejött szerződésnek, így e pontban foglaltak nem irányadóak.

 

Ha elállási jogoddal élni kívánsz, elállási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével részünkre. Ebből a célból felhasználhatod a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat – mintát is, de nem kötelező. Határidőben gyakorlod elállási jogodat, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldöd elállási nyilatkozatodat részünkre.

Téged terhel annak bizonyítása, hogy elállási jogodat az e . pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakoroltad.

 

Mindkét esetben emailben haladéktalanul visszaigazoljuk elállási nyilatkozatodnak megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha az erre irányuló nyilatkozatodat 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldöd részünkre.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. A leveledet ajánlott küldeményként add postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Elállás esetén köteles vagy a megrendelt terméket az 1. pontban megjelölt címünkre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd (postára adod vagy az általad megrendelt futárnak átadod) a terméket.

 

A termék címünkre történő visszaküldésének költsége Téged terhel, kivéve, ha vállaltuk e költségek viselését.  Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Téged, mint fogyasztót semmilyen más költség nem terhel.

 

Kérjük, figyelj arra, hogy a visszaküldött termék lehetőség szerint biztonságos csomagolásban legyen.

 

Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.  Jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ameddig nem igazoltad hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldted, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

 

Természetesen a 14 munkanapos határidő alatt bármikor elállhatsz a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak megvizsgálása után haladéktalanul döntened szükséges a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásodat adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Téged semmilyen többletköltség nem terhel.

 

Te, mint fogyasztó kizárólag akkor vagy vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ilyen esetben követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeink – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

Nem illet meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a te utasításod alapján vagy kifejezett kérésedre állítottunk elő (általad meghatározott méretben, színben stb legyártott dekoráció, ajándék), vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a személyedre szabtunk.

 

4.  Szavatosság

 

 • Kellékszavatosság

 

Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz. Fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheted szavatossági igényeidet, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat érvényesíteni már nem tudod.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Választásod szerint – kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy számunkra más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a költségünkre is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban köteles vagy viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

 

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni velünk.

 

Közvetlenül velünk szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényeidet.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazold, hogy a terméket tőlünk vásároltad (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben csak akkor mentesülünk a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdöntjük, vagyis bizonyítjuk, hogy a termék hibája a részedre történő átadást követően keletkezett. Amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy a hiba oka neked felróható okból keletkezett, nem vagyunk kötelesek az általad támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha a szavatossági igényedet a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében kívánod érvényesíteni, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 • Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Nem illet meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesíts. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

 

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik az általunk adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényedet a gyártó vagyis az általunk történő forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságodat elveszted. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles vagy a hibát velünk közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek tekintjük. A közlés késedelméből eredő kárért te tartozol felelősséggel.

 

Termékszavatossági igényedet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod.

 

Kizárólag akkor mentesülünk termékszavatossági kötelezettségünk alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenységünk körében gyártottuk, illetve hoztuk forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

 

5.  Jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Ha a megrendelt dekorációval, ajándékkal kapcsolatos fogyasztói kifogásaidat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheted elő.

 

A szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosoljuk. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a panasz kezelésének módjával nem értesz egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – veszünk fel.

 

A jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben átadjuk részedre, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

 

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük részedre a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

 

Az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszoljunk.

 

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatunk.

 

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a közöttünk esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva előtted:

 

 • – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

          – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • Telefonszáma: (88) 429-008
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Név: Dr. Óvári László
 • E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

 • – Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

6. Felhasználási feltételek

 

 

 • Felelősség

 

A Honlapot kizárólag a saját kockázatodra használhatod, és elfogadod, hogy nem vállalunk felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Kizárunk minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Köteles vagy gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsd meg. Teljes mértékben és kizárólagosan felelős vagy saját magatartásodért, ilyen esetben teljes mértékben együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A  Honlap használata során általad esetlegesen elérhetővé tett tartalmat jogosultak, de nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogosultak, de nem vagyunk köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt elfogadod, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a saját államod joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag téged terhel a felelősség.
Ha a Honlapon kifogásolható tartalmat észlelsz, kérlek, hogy azt haladéktalanul jelezd felénk. Ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, jogosultak vagyunk az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlapon megjelenített olyan tartalom, amely nem tőlünk származik, felelősséget nem vállalunk.

 

 • Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a letölthető anyagok és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.Csilla origami dekoráció a szerzői jogi jogosultja, a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
Elfogadod, hogy a Honlapon keresztül megrendelt terméket nem értékesítheted, kereskedelmi célra nem használhatod fel. Amennyiben ennek gyanúja felmerül úgy jogosultak vagyunk kártérítési igénnyel élni veled szemben.
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag azelőzetes írásbeli engedéllyel lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot neked  a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Csilla origami dekoráció előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Fenntartjuk a jogot szolgáltatásunk minden elemére, különös tekintettel a csillaorigamodekoracio.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az általunkfoglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Csilla origami dekoráció külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az általunkrendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisunkat módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Jogosultak vagyunk a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlap felületén történő előzetes tájékoztatásod mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá veled szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a mi tulajdonunkban marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a birtokodba kerül, felelősséggel tartozol felénk mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Jogutódlás esetén a jogutód az általunk mint jogelődök által nem teljesített kötelezettségeket köteles teljesíteni olyan terjedelemben, mértékben, összegszerűségben vagyis a jogelőd és a vásárló között létrejött szerződésben vállalt feltételekkel. Ha jogutódlás történik, erről minden esetben értesítünk és ez esetben csak a hozzájárulásod esetén teljesít a jogutód részedre. Ha nem kívánod elfogadni a jogutód teljesítését, akkor elállhatsz a szerződéstől és az addig teljesített szolgáltatások visszajárnak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.június 1

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el […]

Érdeklődés/árajánlatkérés

 

Ellenőrzés

 

 

Leave A Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Translate »
Facebook Like Button for Dummies
Verified by MonsterInsights

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie kat helyezünk el a számítógépeden Tovább

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás