Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Mészáros Katalin Csilla egyéni vállalkozó mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a www.csillaorigamidekoracio.hu (a továbbiakban: Honlap vagy webáruház) során általa kezelt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látgatóit, vásárlóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Bármely Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Az adatok kezelését Mészáros Katalin Csilla egyéni vállalkozó végzi.

 

Székhely:                                            8300 Tapolca, Alkotmány utca 8.

Telefon:                                              06706584264

E-mail:                                                csillaorigami@gmail.com

Adószám:                                           73060385-1-39

Nyilvántartási szám:                           VE73060385

Nyilvántartásba vevő hatóság:                        Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Adatkezelési nyilvántartási szám:       NAIH-103008/2016.

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve számla kiállítás és megőrzés esetén a Rendelet, 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Érintett valamennyi személyes adatát.

 

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

 

 • Érdeklődés, ajánlatkérés

 

Adatkezelés célja: Bármely Érintett a Csilla origami dekoráció weboldalon található termékeket közvetlenül megrendelni nem tudja, kizárólag érdeklődni és árajánlatot tud kérni a költségekre vonatkozóan. Az adatkezelés célja árajánlat küldése.

 

Kezelt adatok köre: Név (cég esetén cégnév), E-mail cím, telefonszám.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tud árajánlatot küldeni az Érintett részére, illetve nem tudja felvenni az Érintettel a kapcsolatot a részletek egyeztetése miatt.

 

Adatkezelés ideje

 

A érdeklődés, ajánlatkérés során megadott adatok kezelése a személy adat megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri adatainak a törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a tárolt személyes adatokat.

 

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozók

 

Név:                            3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:                    2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u.1

Telefonszám:              +36/24/886-491

Tevékenység:              Tárhelyszolgáltatás

 

 

 • Szerződés kötés, szerződés teljesítése az ajánlat elfogadása esetén

 

Adatkezelés célja: Az árajánlat elfogadása esetén a teljesítés feltétele egy egyedi szerződés megkötése a felek között, mely esetben adatkezelésre kerül sor. Az adatkezelés célja a megkötött szerződésbe foglaltak teljesítése, kiszállítása, kapcsolattartás az Érintettel.

 

Kezelt adatok köre: Név (cég esetén cégnév számlázási és szállítási cím: irányítószám, város, utca/házszám.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlatban foglalt termékek elkészítésének elmaradása.

 

Adatkezelés ideje

 

 • A megrendelés során megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri ezen adatainak törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.
 • a vásárlások adatai tekintetében, melyek a számlázáshoz kapcsolódnak a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig tárolja Adatkezelő.

 

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, kivételt képez ez alól a számviteli kötelezettség teljesítése, melynek jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tv. 169. § (2) bekezdése, mint jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés.

 

Adatfeldolgozás

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely:                    1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím:                    Budapest 1540

Telefon:                      +36-1-767-8200

Webcím:                     http://www.posta.hu

Cégjegyzék-szám:       Cg. 01-10-042463

Tevékenység:              postai kézbesítés

 

Vásárhelyi Tompa Eszter

Székhely:                    9700 Szombathely, Késmárk utca 4.

Tevékenység:              könyvelő

 

 • Levelezés, kapcsolattartás, panasz

 

Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése, panasza merül fel, a jelen tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken, vagy az elektronikus ”Érdeklődés” kitöltésével és elküldésével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

Adatkezelési ideje, kezelt adatok köre: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név:                            3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:                    2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u.1

Telefonszám:              +36/24/886-491

Tevékenység:              Tárhelyszolgáltatás

 

 • Vélemény, hozzászólás közzététele

 

Adatkezelés célja: Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a Honlapon erre szolgáló felületen hozzászólást, véleményt tegyen közzé. Ha az Érintett nem szeretné, hogy hozzászólása mellett neve megjelenjen, akkor a hozzászólás ablak alatt található jelölőnégyzet kipipálásával ezt jeleznie kell Adatkezelő felé. Ez esetben a rendszer automatikusan név nélkül jeleníti meg a hozzászólást. Az email cím megjelenítésére semmilyen esetben nem kerül sor. A név és email cím megadása nem kötelező.

 

Kezelt adatok köre: név, email cím.

 

Adatkezelés ideje: a hozzászólás során megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart vagy ameddig az Érintett nem törli hozzászólást, vagy kéri annak törlését. Ha az Érintett nem kéri ezen adatainak törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

 

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adat megadása nélkül a hozzászólás sem anonim, sem pedig névvel megjelölve nem teszi közzé a rendszer.

 

Adatfeldolgozó:

 

Név:                                                               3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:                                                       2310 Szigethalom Szivárvány u.1

E-mail:                                                           admin@megacp.com

Web:                                                              www.3in1.hu

Tevékenység:                                                 tárhelyszolgáltatás

 

 

 • Egyéb célú adatkezelés

 

 • Hírlevél, DM tevékenység

 

Kezelt adatok köre: Név, email cím.

 

Adatkezelés célja: A feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az Érintett által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

 

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.  Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

Adatfeldolgozó:

 

Név:                                                               3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:                                                       2310 Szigethalom Szivárvány u.1

E-mail:                                                           admin@megacp.com

Web:                                                              www.3in1.hu

Tevékenység:                                                 tárhelyszolgáltatás

 

Név:                                                               Sales Autopilot Kft.

Székhely:                                                       1024 Budapest, margit krt. 31-33 félemelet 4

E-mail:                                                           info@salesautopilot.hu

Web:                                                              www.salesautopilot.hu

Tevékenység:                                                 MailMaster/Sales Autopilot hírlevélküldő rendszer üzemeltetője.

 

 • Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

 

 • Cookie-k kezelése

 

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

 

 • Átmeneti (session) cookie:

 

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 • Állandó (persistent) cookie:

 

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. 30 nap

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 • Biztonsági cookiek:

 

Adatkezelés célja: Érintett aktuális munkamenetének azonosítása, illetéktelen belépés megakadályozása.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.

Adatkezelés ideje: 30 nap

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Sütik törlése

 

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

 • Külső szolgáltatók adatkezelése

 

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül azaz Érintett számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

 

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

 • Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

 

Adatkezelés célja:

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). Ezek a sütik nem képesek az Érintettet személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). Olyan információkat gyűjtenek, mint pl. Érintett a honlap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel stb. Ezeket az adatokat az Adatkezelő a , honlap fejlesztésére, valamint az Érintettek számára biztosított élmények javításának céljával kívánja felhasználni. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

 

Kezelt adatok köre: IP cím.

 

Adatkezelés időtartama: 90 nap

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Ha az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A www.google.com/analytics, általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

 

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. Adatkezelő, az egyes adatkezelési eseteknél feltüntetett adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

A Honlap számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál 3 in1 Hosting Bt. (székhely: 2310 Szigethalom Szivárvány u. 1.; e-mail: admin@megacp.com) szerverein találhatók meg.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére.

 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

 • Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

 • Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

 Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben a az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

 

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult az Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

 

 • Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli az Érintettet rendszeréből.

 

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

 

 • Kérelem teljesítésének határideje, eljárási szabályok

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6.1. – Error: Reference source not found. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

 

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján         

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 • Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.  az Érintett a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Ha az Érintett bármely szolgáltatás igénybevételéhez vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, és ezzel összefüggésben Adatkezelőnek vagy harmadik személynek bármilyen módon kárt okozott, Adatakezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely az Érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott személyes adatok a sajátjai vagy megfelelő felhatalmazással rendelkezik azok megadásához a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: […2018.09.05]

 

Leave A Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Translate »
Facebook Like Button for Dummies
Verified by MonsterInsights

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie kat helyezünk el a számítógépeden Tovább

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás