Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az adatkezelő megnevezése:

 

Név: Mészáros Katalin Csilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8300 Tapolca, Alkotmány utca 8.
Telefon: 06706584264
E-mail: csillaorigami@gmail.com
Adószám: 73060385-1-39
Nyilvántartási szám: VE73060385
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2016.06.13.
Nyilvántartásba vevő jegyző: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Péterfalvi Attila

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103008/2016.

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza a www.csillaorigamidekoracio.com weboldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályainkat és adatkezelési elveinket.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Számunkra fontos, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantáljuk, hogy a vásárlóinkra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk, és kizárólag saját munkánkhoz használjuk fel azokat. Adataidat harmadik félnek csak a megrendelés illetve a szállítás teljesítésének érdekében adjuk át (pl. szállítást végző futár részére). (lásd bővebben 11. pont)

 

Mint adatkezelő vállaljuk, hogy a birtokunkba jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Tájékoztatóban rögzített rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek át nem adjuk.

 

 

 1. Fogalmak

 

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám,

 

Ha az ajánlatunk elfogadtad és annak alapján megrendelést adsz le, további adatokat kérünk tőled, melyek a következőek:

 

 • Lakcím: város, irányítószám, utca házszám, emelet, ajtó.

 

A nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag téged terhel a felelősség. E-mail címednek megadásakor egyben felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag te veszed igénybe a szolgáltatást.

 

Technikai adatok:

 

A Honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. Rendszerünk a Honlapra látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a látogató által megadott adatokkal.

 

Technikai adatok továbbá, a számítógéped azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer külön nyilatkozatod vagy cselekményed nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.

 

Cookie-k:

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a számítógépeden kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza.

 

A következő cookie-t használjuk:

 

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k látogatásod után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.

 

 • Biztonsági cookie.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy saját böngésződben

 

 • hogyan tudod letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhatsz el új cookie-kat,
 • hogyan adhatsz utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsolj ki egyéb cookie-kat.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat célhoz kötötten kezeljük és tároljuk, kizárólag a szerződés, az ajánlatkérés és ennek megfelelően a megrendelések teljesítése, kiszállítása, postázása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

 

A megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

Minden olyan esetben, ha az általad megadott személyes adatokat, az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről tájékoztatunk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásodat kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számodra, hogy a felhasználást megtiltsd.

 

 1. Az adatkezelés ideje

 

A részünkre megadott személyes adataid kezelésére mindaddig sor kerül, amíg nem kéred adatid törlését.

 

Jogosult vagy személyes adataid törlését kérni a csillaorigami@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel vagy postai úton küldött levélben. Az üzenet/ levél megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk személyes adataidnak a törléséről. Adataid a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

 

Adat törlésének határideje a kérelem beérkezését követő legfeljebb 5 munkanap.

 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerbe, de legfeljebb 1 évig. Mi biztosítjuk, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla megőrzési kötelezettség)) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon egyéb módon (pl. hírlevél feliratkozás) adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az általunk folytatott adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

 

 1. Adatbiztonság

 

Kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adataid biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

 1. A cookie-k használata

 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre úgy a számítógépeden, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Honlapunkon minden tartalom megtekinthető legyen, cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről nem kapsz értesítést tőlünk.

 

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

–    hogyan tudod letiltani a cookie-kat,

–    hogyan tudsz elfogadni  új cookie-kat, vagy

–    hogyan adj utasítást böngésződnek arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

–    hogyan kapcsolj ki egyéb cookie-kat.

 

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a számítógépedben és nem tartalmaznak vírust. Azonban, ha az ilyen cookie-kat letiltod vagy kikapcsolod, nem tudod majd használni az oldal bizonyos szolgáltatásait.

 

 1. Adatokat megismerő személyek köre

 

Az adatokat elsődlegesen mi illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személyek részére nem adjuk át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

A következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe tevékenységünk során.

 

 

 • Név: Magyar Posta

Tevékenység:    postai kézbesítés

 

 • Név: Vásárhelyi Tompa Eszter

Székhely:           9700 Szombathely, Késmárk utca 4.

Tevékenység:    könyvelő

 

 • Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név:                   3 in 1 Hosting Bt.

Székhely:           2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11

Telefonszám:     +36/24/886-491

 

 1. Az adatkezeléssel összefüggő és téged megillető jogok

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni tőlünk az általunk kezelt és rád vonatkozó személyes adatokról.

 

A kérésedre tájékoztatást ad a rád vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást részedre.

 

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel ügyfélszolgálatunkhoz fordulhatsz az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

 • Kérheted adataid törlését, helyesbítését, zárolását

 

Bármikor jogosult vagy a helytelenül rögzített adataid a helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

 

Kérheted továbbá, adataid zárolását. Zároljuk a személyes adataidat, ha azt kéred, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről téged, továbbá mindazokat értesítenünk kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk (pl. futárszolgálat). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a jogos érdekeidet nem sérti.

 

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 • Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről téged írásban tájékoztatunk

.

A fent felsorolt jogaidat az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatod:

 

 • Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Bíróság előtt érvényesítheted jogaidat, vagy
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhatsz.

 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adtad meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okoztál, jogosultak vagyunk veled szemben kártérítési igényének érvényesítésére. Jogsértés gyanúja esetén minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. Hírlevek

 

A Honlapon lehetővé tesszük számodra, hogy feliratkozz hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Mi a hírlevél kiküldése során az általad megadott adatokat kezeljük.

 

Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheted levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatodat töröljük a nyilvántartásunkból és további hírleveleinkkel, ajánlatainkkal nem keresünk meg.  Az érdeklődés/ajánlatkérés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak a kifejezett hozzájárulásoddal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.

 

Ha nem működik a „Leiratkozás” link, kérjük, hogy e-mailben kérd, hogy iratkoztassunk le a hírlevélről.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, – a honlap felületén történő előzetes értesítésed mellett – bármikor módosítsuk.  A módosítás hatályba lépését követően, a Honlap további használatával ráutaló magatartással elfogadod a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adtad meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okoztál, jogosultak vagyunk veled szemben kártérítés érvényesítésére.

 

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, érdekeink sérelme, szolgáltatásunk nyújtásának veszélyeztetése, stb. –a hatóság számára hozzáférhetővé tesszük az érintett – rendszerében tárolt – személyes adatait.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016. június 13. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztatója elérhető és letölthető itt.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Translate »
Facebook Like Button for Dummies

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie kat helyezünk el a számítógépeden Tovább

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás